Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn…

Bảng giá Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn…

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn... Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt 

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. ĐT: 0283.886.8668 * Fax: 0283.9168093 *

Hotline : 0922.86.68.86 / 0926.676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com – phutuangroup@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn… (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1 S45C F 12 x 6m 6 5,7 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
2 S45C F14×6.05m 6,05 7,6 16.818 127.818 18.500 140.600 Đặt mua sản phẩm này
3 S45C F16 x 6m 6 9,8 16.818 164.818 18.500 181.300 Đặt mua sản phẩm này
4 S45C F 18 x 6m 6 12,2 16.818 205.182 18.500 225.700 Đặt mua sản phẩm này
5 S45C F 20 x 6m 6 15,2 16.818 255.636 18.500 281.200 Đặt mua sản phẩm này
6 S45C F 22 x 6m 6 18,5 16.818 311.136 18.500 342.250 Đặt mua sản phẩm này
7 S45C F 24 x 6m 6 22 16.818 370.000 18.500 407.000 Đặt mua sản phẩm này
8 S45C F 25 x 6m 6 24 16.818 403.636 18.500 444.000 Đặt mua sản phẩm này
9 S45C F 28 x 6m 6 29,5 16.818 496.136 18.500 545.750 Đặt mua sản phẩm này
10 S45C F 30 x 6m 6 33,7 16.818 566.773 18.500 623.450 Đặt mua sản phẩm này
11 S45C F 35 x 6m 6 46,5 16.818 782.045 18.500 860.250 Đặt mua sản phẩm này
12 S45C F 36 x 6m 6 48,5 16.818 815.682 18.500 897.250 Đặt mua sản phẩm này
13 S45C F 40 x 6m 6 6 16.818 1.009.091 18.500 1.110.000 Đặt mua sản phẩm này
14 S45C F 42 x 6m 6 62 16.818 1.042.727 18.500 1.147.000 Đặt mua sản phẩm này
15 S45C F 45 x 6m 6 76,5 16.818 1.286.591 18.500 1.415.250 Đặt mua sản phẩm này
16 S45C F 50 x 6.0m 6 92,4 16.818 1.554.000 18.500 1.709.400 Đặt mua sản phẩm này
17 S45C F 55 x 6m 6 113 16.818 1.900.455 18.500 2.090.500 Đặt mua sản phẩm này
18 S45C F 60 x 6m 6 135,5 16.818 2.278.864 18.500 2.506.750 Đặt mua sản phẩm này
19 S45C F 65 x 6m 6 157 16.818 2.640.455 18.500 2.904.500 Đặt mua sản phẩm này
20 S45C F 70 x 6m 6 183 16.818 3.077.727 18.500 3.385.500 Đặt mua sản phẩm này
21 S45C F 75 x 6m 6 211,01 16.818 3.548.805 18.500 3.903.685 Đặt mua sản phẩm này
22 S45C F 80 x 6,25m 6 237,8 16.818 3.999.364 18.500 4.399.300 Đặt mua sản phẩm này
23 S45C F 85 x 6,03m 6,03 273 16.818 4.591.364 18.500 5.050.500 Đặt mua sản phẩm này
24 S45C F 90 x 5,96m 5,96 297,6 16.818 5.005.091 18.500 5.505.600 Đặt mua sản phẩm này
25 S45C F 100 x 6m 6 375 16.818 6.306.818 18.500 6.937.500 Đặt mua sản phẩm này
26 S45C F 120 x 5,92m 5,92 525,6 16.818 8.839.636 18.500 9.723.600 Đặt mua sản phẩm này
27 S45C F 130 x 6,03m 6,03 637 16.818 10.713.182 18.500 11.784.500 Đặt mua sản phẩm này
28 S45C F110 6,04 450,01 16.818 7.568.350 18.500 8.325.185 Đặt mua sản phẩm này
29 S45C F 140 x 6m 6 725 18.182 13.181.818 20.000 14.500.000 Đặt mua sản phẩm này
30 S45C F 150 x 6m 6 832,32 18.182 15.133.091 20.000 16.646.400 Đặt mua sản phẩm này
31 S45C F 160 x 6m 6 18.636 0 20.500 0 Đặt mua sản phẩm này
32 C45F26 x 6m 6 25,9 16.818 435.591 18.500 479.150 Đặt mua sản phẩm này
33 C45F32 x 6m 6 38,5 16.818 647.500 18.500 712.250 Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *