Thép I ( I – Beam)

Bảng giá Thép I ( I – Beam)

Thép I ( I - Beam) Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt 
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

ĐT: 028.3886.8668 * Fax: 028.39168093

Hotline : 0922.86.68.86 / 0926.676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com – phutuangroup@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép I ( I – Beam) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56 15.455 865.455 17.000 952.000 Đặt mua sản phẩm này
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69 15.455 1.066.364 17.000 1.173.000 Đặt mua sản phẩm này
3 I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168 14.545 2.443.636 16.000 2.688.000 Đặt mua sản phẩm này
4 I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 12 218,4 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
5 I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2 15.000 5.508.000 16.500 6.058.800 Đặt mua sản phẩm này
6 I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4 14.545 3.176.727 16.000 3.494.400 Đặt mua sản phẩm này
7 I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 12 260,4 14.545 3.787.636 16.000 4.166.400 Đặt mua sản phẩm này
8 I 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2 14.545 5.166.545 16.000 5.683.200 Đặt mua sản phẩm này
9 I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4 14.545 4.485.818 16.000 4.934.400 Đặt mua sản phẩm này
10 I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384 15.000 5.760.000 16.500 6.336.000 Đặt mua sản phẩm này
11 I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4 15.000 6.606.000 16.500 7.266.600 Đặt mua sản phẩm này
12 I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8 15.455 7.677.818 17.000 8.445.600 Đặt mua sản phẩm này
13 I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 598,8 15.455 9.254.182 17.000 10.179.600 Đặt mua sản phẩm này
14 I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2 15.909 10.805.455 17.500 11.886.000 Đặt mua sản phẩm này
15 I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792 15.909 12.600.000 17.500 13.860.000 Đặt mua sản phẩm này
16 I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912 15.000 13.680.000 16.500 15.048.000 Đặt mua sản phẩm này
17 I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954 16.364 15.610.909 18.000 17.172.000 Đặt mua sản phẩm này
18 I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075 15.909 17.102.273 17.500 18.812.500 Đặt mua sản phẩm này
19 I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135 15.909 18.056.818 17.500 19.862.500 Đặt mua sản phẩm này
20 I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272 16.364 20.814.545 18.000 22.896.000 Đặt mua sản phẩm này
21 Ia 300 x150 x10x16 cầu trục 12 786 22.727 17.863.636 25.000 19.650.000 Đặt mua sản phẩm này
22 Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 cầu trục 12 457,2 22.727 10.390.909 25.000 11.430.000 Đặt mua sản phẩm này
23 I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 12 220,8 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
24 I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 12 794,4 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
25 I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 12 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
26 I 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01 15.909 35.318.341 17.500 38.850.175 Đặt mua sản phẩm này
27 Ia 250 x 116 x 8 x 12 x 12m cầu trục 12 457,2 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
28 I244 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 529 15.000 7.935.000 16.500 8.728.500 Đặt mua sản phẩm này
29 I294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 682,8 15.455 10.552.364 17.000 11.607.600 Đặt mua sản phẩm này
30 I340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956 16.364 15.643.636 18.000 17.208.000 Đặt mua sản phẩm này
31 I488 x 300 x 11 x 18 12 1,536 16.364 25.135 18.000 27.648 Đặt mua sản phẩm này
32 I588 x 300 x 12 x 20 12 1.812 16.364 29.650.909 18.000 32.616.000 Đặt mua sản phẩm này
33 I390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1.284 16.364 21.010.909 18.000 23.112.000 Đặt mua sản phẩm này
34 I cau truc: I200x102x9x11,4x9m 12 297 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *