Thép tấm 16Mn

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. ĐT: 028.3886.8668 * Fax: 028.39168093

Hotline : 0922.86.68.86 / 0926.676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com – phutuangroup@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1 Tấm 16Mn 5x1500x6000mm 353,25 14.545 5.138.182 16.000 5.652.000 Đặt mua sản phẩm này
2 Tấm 16Mn 6x1800x6000mm 508,68 14.364 7.306.495 15.800 8.037.144 Đặt mua sản phẩm này
3 Tấm 16Mn 8x1800x6000mm 678,24 14.364 9.741.993 15.800 10.716.192 Đặt mua sản phẩm này
4 Tấm 16Mn 10x1800x12000mm 847,8 14.364 12.177.491 15.800 13.395.240 Đặt mua sản phẩm này
5 Tấm 16Mn 14x2000x12000mm 2.637,6 14.545 38.365.091 16.000 42.201.600 Đặt mua sản phẩm này
6 Tấm 16Mn 16x2000x12000mm 3.014,4 14.545 43.845.818 16.000 48.230.400 Đặt mua sản phẩm này
7 Tấm 16Mn 20x2000x12000mm 3.768 14.545 54.807.273 16.000 60.288.000 Đặt mua sản phẩm này
8 Tấm 16Mn 25x2000x12000mm 4.71 14.545 68.509.091 16.000 75.360.000 Đặt mua sản phẩm này
9 Tấm 16Mn 30x2000x12000mm 2.543 14.545 36.989.091 16.000 40.688.000 Đặt mua sản phẩm này
10 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 30.000 13.056.000 33.000 14.361.600 Đặt mua sản phẩm này
11 Tấm 65G 14×1540 x 6000mm 1.015,5 30.000 30.465.000 33.000 33.511.500 Đặt mua sản phẩm này
12 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 30.000 43.518.000 33.000 47.869.800 Đặt mua sản phẩm này
13 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 30.000 13.056.000 33.000 14.361.600 Đặt mua sản phẩm này
14 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 30.000 15.231.000 33.000 16.754.100 Đặt mua sản phẩm này
15 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 30.000 17.409.000 33.000 19.149.900 Đặt mua sản phẩm này
16 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 30.000 21.759.000 33.000 23.934.900 Đặt mua sản phẩm này
17 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 30.000 26.112.000 33.000 28.723.200 Đặt mua sản phẩm này
18 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 30.000 34.816.200 33.000 38.297.820 Đặt mua sản phẩm này
19 Tam 16Mn 12 x 1500 x 6000mm 6 847,8 14.364 12.177.491 15.800 13.395.240 Đặt mua sản phẩm này
20 Tam 16Mn 18 x 1500 x 6000mm 6 1.271,7 14.545 18.497.455 16.000 20.347.200 Đặt mua sản phẩm này
21 Tam 16Mn 40 x 2000 x 6000mm 6 3.768 15.000 56.520.000 16.500 62.172.000 Đặt mua sản phẩm này
22 Tấm 16Mn 50 x 2000 x 12000mm 12 9.42 15.000 141.300.000 16.500 155.430.000 Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *