Thép Hộp Kẽm

Qui cáchĐộ dàyKg/câyGiá/cây 6mQui cáchĐộ dàyKg/câyGiá/cây 6m
(12 × 12)1.01kg7034.000(13 × 26)0.92kg5047.500
(14 × 14)0.91kg8033.500 1.23kg6059.000
 1.02kg000(20 × 40)0.94kg3072.500
 1.12kg300 1.25kg6098.000
 1.22kg5544.000 1.47kg00120.000
(16 × 16)0.92kg2540.000(25 × 50)0.95kg2093.000
 1.02kg400 1.27kg20127.000
 1.12kg750 1.49kg10153.000
 1.23kg1053.500 1.811kg00202.000
1(20 × 20)0.92kg7047.500 2.013kg30240.000
 1.23kg6059.000(30 × 60)0.96kg30112.500
 1.44kg7078.500 1.07kg000
(25 × 25)0.93kg4060.000 1.28kg50150.000
 1.03kg8070.000 1.410kg80181.000
 1.87kg40133.000 1.814kg00223.500
 1.24kg7082.000 2.016kg80311.000
 1.45kg90102.000(30 × 90)1.211kg50207.000
(30 × 30)0.94kg2072.500 1.414kg50248.000
 1.04kg7084.000(40 × 80)0.98kg50148.000
 1.25kg5098.000 1.211kg40198.000
 1.47kg00120.000 1.414kg40240.000
 1.89kg20149.000 1.818kg00309.000
 2.010kg60210.000 2.021kg50394.000
(40 × 40)1.06kg20110.000(50× 100)1.214kg40252.000
 1.27kg40131.000 1.417kg50306.000
 1.49kg60167.000 1.822kg00384.000
 1.812kg20205.000 2.027kg00484.000
 2.014kg20257.000(60× 120)1.422kg00384.000
(50 × 50)1.29kg60167.000 1.827kg00471.000
 1.412kg20210.000 2.032kg00590.000
 1.815kg00254.000(75 × 75)1.418kg20316.000
 2.018kg00325.000 1.822kg00387.000
(60 × 60)1.414kg00256.000 2.027kg00496.000
 1.817kg50312.000(90 × 90)1.422kg00386.000
NẹpD1f3m 6.000 đ/c 1.827kg00471.000
NẹpD2f3m 9.500 đ/c 2.031kg00600.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *