Thép góc ( Equal Angle)

Bảng giá Thép góc ( Equal Angle)

Thép góc ( Equal Angle) Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt 

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

ĐT: 028.3886.8668 * Fax: 028.39168093

Hotline : 0926 676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com  phutuangroup@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép góc ( Equal Angle) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1 L 150 x 150 x 10 SS400 9 274,8 18.636 5.121.273 20.500 5.633.400 Đặt mua sản phẩm này
2 L 150 x 150 x 12 SS400 9 327,6 18.636 6.105.273 20.500 6.715.800 Đặt mua sản phẩm này
3 L 150 x 150 x 15 SS400 12 403,2 18.636 7.514.182 20.500 8.265.600 Đặt mua sản phẩm này
4 L 175 x 175 x 12 SS400 12 381,6 19.091 7.285.091 21.000 8.013.600 Đặt mua sản phẩm này
5 L 175 x 175 x 15 SS400 12 472,8 19.091 9.026.182 21.000 9.928.800 Đặt mua sản phẩm này
6 L 200 x 200 x 20 SS400 12 716,4 19.091 13.676.727 21.000 15.044.400 Đặt mua sản phẩm này
7 L 200 x 200 x 25 SS400 12 883,2 22.273 19.671.273 24.500 21.638.400 Đặt mua sản phẩm này
8 L 200 x 200 x 15 SS400 12 543,6 19.091 10.377.818 21.000 11.415.600 Đặt mua sản phẩm này
9 CT38 L 25 x 25 x 3 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
10 CT38 L 30 x 30 x 3 6 8,2 14.545 119.273 16.000 131.200 Đặt mua sản phẩm này
11 CT38 L 40 x 40 x 3 6 11,1 14.364 159.436 15.800 175.380 Đặt mua sản phẩm này
12 CT38 L 40 x 40 x 4 6 14,5 14.364 208.273 15.800 229.100 Đặt mua sản phẩm này
13 CT38 L 50 x 50 x 4 6 18,3 14.364 262.855 15.800 289.140 Đặt mua sản phẩm này
14 CT38 L 50 x 50 x 5 6 22,62 14.364 324.905 15.800 357.396 Đặt mua sản phẩm này
15 CT38 L 63 x 63 x 5 6 28,86 14.364 414.535 15.800 455.988 Đặt mua sản phẩm này
16 CT38 L 63 x 63 x 6 6 34,32 14.364 492.960 15.800 542.256 Đặt mua sản phẩm này
17 CT38 L 70 x 70 x 5 6 32,28 15.000 484.200 16.500 532.620 Đặt mua sản phẩm này
18 CT38 L 70 x 70 x 6 6 38,34 15.000 575.100 16.500 632.610 Đặt mua sản phẩm này
19 CT38 L 70 x 70 x 7 6 44,34 15.000 665.100 16.500 731.610 Đặt mua sản phẩm này
20 CT38 L 75 x 75 x 5 6 34,8 15.000 522.000 16.500 574.200 Đặt mua sản phẩm này
21 CT38 L 75 x 75 x 6 9 41,34 15.000 620.100 16.500 682.110 Đặt mua sản phẩm này
22 CT38 L 75 x 75 x 7 6 47,7 15.000 715.500 16.500 787.050 Đặt mua sản phẩm này
23 CT38 L 75 x 75 x 8 9 81,1 15.000 1.216.500 16.500 1.338.150 Đặt mua sản phẩm này
24 CT38 L 80 x 80 x 6 6 44,16 15.000 662.400 16.500 728.640 Đặt mua sản phẩm này
25 CT38 L 80 x 80 x 8 6 58 15.000 870.000 16.500 957.000 Đặt mua sản phẩm này
26 CT38 L 90 x 90 x 6 6 50,1 15.000 751.500 16.500 826.650 Đặt mua sản phẩm này
27 CT38 L 90 x 90 x 7 9 86,8 15.000 1.302.000 16.500 1.432.200 Đặt mua sản phẩm này
28 CT38 L 90 x 90 x 8 6 65 15.000 975.000 16.500 1.072.500 Đặt mua sản phẩm này
29 L 100 x 100 x 8 SS400 12 146,4 15.000 2.196.000 16.500 2.415.600 Đặt mua sản phẩm này
30 L 100 x 100 x 7 SS400 6 129,6 15.000 1.944.000 16.500 2.138.400 Đặt mua sản phẩm này
31 L 100 x 100 x 10 SS400 6 90,6 15.000 1.359.000 16.500 1.494.900 Đặt mua sản phẩm này
32 L 100 x 100 x 8 SS400 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này
33 L 120 x 120 x 8 SS400 12 176,4 15.909 2.806.364 17.500 3.087.000 Đặt mua sản phẩm này
34 L 120 x 120 x 10 SS400 12 164,7 15.909 2.620.227 17.500 2.882.250 Đặt mua sản phẩm này
35 L 120 x 120 x 12 SS400 12 259,2 15.909 4.123.636 17.500 4.536.000 Đặt mua sản phẩm này
36 L 130 x 130 x 9 SS400 12 215,4 15.909 3.426.818 17.500 3.769.500 Đặt mua sản phẩm này
37 L 130 x 130 x 10 SS400 12 237 15.909 3.770.455 17.500 4.147.500 Đặt mua sản phẩm này
38 L 130 x 130 x 12 SS400 12 280,8 0 0 0 0 Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *