Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Bảng giá Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt 
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

ĐT: 028.3886.8668 * Fax: 028.39168093

Hotline : 0922.86.68.86 / 0926.676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com – phutuangroup@gmail.com

Trang 1  2
Thứ tựTên sản phẩmĐộ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VATGiá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VATĐặt hàng
 Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1□ 14 x 14 x 0,861,9718.18235.81820.00039.400Đặt mua sản phẩm này
2□ 14 x 14 x 0,962,1918.18239.81820.00043.800Đặt mua sản phẩm này
3□ 14 x 14 x 1,062,4118.18243.81820.00048.200Đặt mua sản phẩm này
4□ 14 x 14 x 1,262,8418.18251.63620.00056.800Đặt mua sản phẩm này
5□ 20 x 25 x 1,264,7618.18286.54520.00095.200Đặt mua sản phẩm này
6□ 20 x 25 x 1,465,4918.18299.81820.000109.800Đặt mua sản phẩm này
7□ 16 x 16 x 0,862,2518.18240.90920.00045.000Đặt mua sản phẩm này
8□ 16 x 16 x 0,962,5318.18246.00020.00050.600Đặt mua sản phẩm này
9□ 16 x 16 x 1,062,7918.18250.72720.00055.800Đặt mua sản phẩm này
10□ 16 x 16 x 1,263,318.18260.00020.00066.000Đặt mua sản phẩm này
11□ 20 x 20 x 0,862,8718.18252.18220.00057.400Đặt mua sản phẩm này
12□ 20 x 20 x 0,963,2118.18258.36420.00064.200Đặt mua sản phẩm này
13□ 20 x 20 x 1,063,5418.18264.36420.00070.800Đặt mua sản phẩm này
14□ 20 x 20 x 1,264,218.18276.36420.00084.000Đặt mua sản phẩm này
15□ 20 x 20 x 1,464,8318.18287.81820.00096.600Đặt mua sản phẩm này
16□ 20 x 20 x 1,565,1418.18293.45520.000102.800Đặt mua sản phẩm này
17□ 20 x 40 x 0,864,3818.18279.63620.00087.600Đặt mua sản phẩm này
18□ 20 x 40 x 0,964,918.18289.09120.00098.000Đặt mua sản phẩm này
19□ 20 x 40 x 1,065,4318.18298.72720.000108.600Đặt mua sản phẩm này
20□ 20 x 40 x 1,266,4618.182117.45520.000129.200Đặt mua sản phẩm này
21□ 20 x 40 x 1,567,9718.182144.90920.000159.400Đặt mua sản phẩm này
22□ 25 x 25 x 0,863,6218.18265.81820.00072.400Đặt mua sản phẩm này
23□ 25 x 25 x 0,964,0618.18273.81820.00081.200Đặt mua sản phẩm này
24□ 25 x 25 x 1,064,4818.18281.45520.00089.600Đặt mua sản phẩm này
25□ 25 x 25 x 1,265,3318.18296.90920.000106.600Đặt mua sản phẩm này
26□ 25 x 25 x 1,566,5618.182119.27320.000131.200Đặt mua sản phẩm này
27□ 25 x 50 x 1,066,8418.182124.36420.000136.800Đặt mua sản phẩm này
28□ 25 x 50 x 1,469,4518.182171.81820.000189.000Đặt mua sản phẩm này
29□ 25 x 50 x 1,5610,0918.182183.45520.000201.800Đặt mua sản phẩm này
30□ 25 x 50 x 1,8611,9818.182217.81820.000239.600Đặt mua sản phẩm này
31□ 30 x 30 x 0,964,918.18289.09120.00098.000Đặt mua sản phẩm này
32□ 30 x 30 x 1,065,4318.18298.72720.000108.600Đặt mua sản phẩm này
33□ 30 x 30 x 1,266,4618.182117.45520.000129.200Đặt mua sản phẩm này
34□ 30 x 30 x 1,567,9718.182144.90920.000159.400Đặt mua sản phẩm này
35□ 30 x 60 x 1,269,8518.182179.09120.000197.000Đặt mua sản phẩm này
36□ 30 x 60 x 1,4611,4318.182207.81820.000228.600Đặt mua sản phẩm này
37□ 30 x 60 x 1,5612,2118.182222.00020.000244.200Đặt mua sản phẩm này
38□ 30 x 60 x 1,8614,5318.182264.18220.000290.600Đặt mua sản phẩm này
39□ 40 x 40 x 1,067,3118.182132.90920.000146.200Đặt mua sản phẩm này
40□ 40 x 40 x 1,268,7218.182158.54520.000174.400Đặt mua sản phẩm này
41□ 40 x 40 x 1,4610,1118.182183.81820.000202.200Đặt mua sản phẩm này
42□ 40 x 40 x 1,5610,818.182196.36420.000216.000Đặt mua sản phẩm này
43□ 40 x 80 x 1,4615,3818.182279.63620.000307.600Đặt mua sản phẩm này
44□ 40 x 80 x 1,5616,4518.182299.09120.000329.000Đặt mua sản phẩm này
45□ 40 x 80 x 1,8619,6118.182356.54520.000392.200Đặt mua sản phẩm này
46□ 40 x 80 x 2,0621,718.182394.54520.000434.000Đặt mua sản phẩm này
47□ 40 x 100 x 1,5619,2718.182350.36420.000385.400Đặt mua sản phẩm này
48□ 50 x 50 x 1,4612,7418.182231.63620.000254.800Đặt mua sản phẩm này
49□ 50 x 50 x 1,5613,6218.182247.63620.000272.400Đặt mua sản phẩm này
50□ 50 x 50 x 1,8616,2218.182294.90920.000324.400Đặt mua sản phẩm này
51□ 50 x 50 x 2,0617,9418.182326.18220.000358.800Đặt mua sản phẩm này
52□ 60 x 60 x 1,4615,3818.182279.63620.000307.600Đặt mua sản phẩm này
53□ 60 x 60 x 1,5616,4518.182299.09120.000329.000Đặt mua sản phẩm này
54□ 60 x 60 x 1,8619,6118.182356.54520.000392.200Đặt mua sản phẩm này
55□40 x 40 x 1,8612,8318.182233.27320.000256.600Đặt mua sản phẩm này
56□ 60 x 60 x 2,0621,717.273374.81819.000412.300Đặt mua sản phẩm này
57□ 60 x 60 x 2,5626,8517.273463.77319.000510.150Đặt mua sản phẩm này
58□ 60 x 120 x 2,0633,0117.273570.17319.000627.190Đặt mua sản phẩm này
59□ 60 x 120 x 2,5640,9817.273707.83619.000778.620Đặt mua sản phẩm này
60□ 90 x 90 x 2,0633,0117.273570.17319.000627.190Đặt mua sản phẩm này
61□ 90 x 90 x 2,5640,9817.273707.83619.000778.620Đặt mua sản phẩm này
62□ 30 x 60 x 2.0616,0517.273277.22719.000304.950Đặt mua sản phẩm này
63□ 30 x 60 x 2.5619,7817.273341.65519.000375.820Đặt mua sản phẩm này
64□ 40 x 40 x 2.0614,1717.273244.75519.000269.230Đặt mua sản phẩm này
65□ 40 x 80 x 2.5626,8517.273463.77319.000510.150Đặt mua sản phẩm này
66□ 40 x 100 x 2.0625,4717.273439.93619.000483.930Đặt mua sản phẩm này
67□ 40 x 100 x 2.5631,5617.273545.12719.000599.640Đặt mua sản phẩm này
68□ 40 x 100 x 3.0637,5317.273648.24519.000713.070Đặt mua sản phẩm này
69□ 50 x 50 x 2.5622,1417.273382.41819.000420.660Đặt mua sản phẩm này
70□ 60 x 120 x 3.0648,8317.273843.42719.000927.770Đặt mua sản phẩm này
71□ 90 x 90 x 3.0648,8317.273843.42719.000927.770Đặt mua sản phẩm này
72□ 12x12x 0.861,6617.27328.67319.00031.540Đặt mua sản phẩm này
73□ 12x12x 1.062,0318.18236.90920.00040.600Đặt mua sản phẩm này
74□ 12x32x1.063,9218.18271.27320.00078.400Đặt mua sản phẩm này
75□ 12x32x1.264,6518.18284.54520.00093.000Đặt mua sản phẩm này
76□ 12x32x1.565,7118.182103.81820.000114.200Đặt mua sản phẩm này
77□ 12x32x2.067,3917.273127.64519.000140.410Đặt mua sản phẩm này
78□ 100 x 100 x 4.0671,717.2731.238.45519.0001.362.300Đặt mua sản phẩm này
79□ 100 x 100 x 3.0654,4617.273940.67319.0001.034.740Đặt mua sản phẩm này
80□ 100 x 100 x 3.5663,1417.2731.090.60019.0001.199.660Đặt mua sản phẩm này
81□ 10 x 30 x 0.862,7918.18250.72720.00055.800Đặt mua sản phẩm này
82□ 10 x 30 x 0.963,1218.18256.72720.00062.400Đặt mua sản phẩm này
83□ 10 x 30 x 1.063,4518.18262.72720.00069.000Đặt mua sản phẩm này
84□ 10 x 30 x 1.264,0818.18274.18220.00081.600Đặt mua sản phẩm này
85□ 10 x 30 x 1.464,718.18285.45520.00094.000Đặt mua sản phẩm này
86□ 10 x 30 x 1.56518.18290.90920.000100.000Đặt mua sản phẩm này
87□ 12 x 12 x 0.761,4718.18226.72720.00029.400Đặt mua sản phẩm này
88□ 12 x 12 x 0.961,8518.18233.63620.00037.000Đặt mua sản phẩm này
89□ 12 x 12 x 1.262,3918.18243.45520.00047.800Đặt mua sản phẩm này
90□ 13 x 26 x 0.862,8718.18252.18220.00057.400Đặt mua sản phẩm này
91□ 13 x 26 x 0.963,2118.18258.36420.00064.200Đặt mua sản phẩm này
92□ 13 x 26 x 1.063,5418.18264.36420.00070.800Đặt mua sản phẩm này
93□ 13 x 26 x 1.264,218.18276.36420.00084.000Đặt mua sản phẩm này
94□ 13 x 26 x 1.464,8318.18287.81820.00096.600Đặt mua sản phẩm này
95□ 13 x 26 x 1.565,1418.18293.45520.000102.800Đặt mua sản phẩm này
96□ 14 x 14 x 0.761,7418.18231.63620.00034.800Đặt mua sản phẩm này
97□ 14 x 14 x 1.162,6318.18247.81820.00052.600Đặt mua sản phẩm này
98□ 14 x 14 x 1.563,4518.18262.72720.00069.000Đặt mua sản phẩm này
99□ 15 x 15 x 1.064,4818.18281.45520.00089.600Đặt mua sản phẩm này
100□ 15 x 15 x 1.265,3318.18296.90920.000106.600Đặt mua sản phẩm này
Thứ tựTên sản phẩmĐộ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VATGiá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VATĐặt hàng
 Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
101□ 15 x 15 x 1.466,1518.182111.81820.000123.000Đặt mua sản phẩm này
102□ 15 x 15 x 1.566,5618.182119.27320.000131.200Đặt mua sản phẩm này
103□ 15 x 15 x 1.867,7518.182140.90920.000155.000Đặt mua sản phẩm này
104□ 15 x 15 x 2.068,5218.182154.90920.000170.400Đặt mua sản phẩm này
105□ 16 x 16 x 0.76218.18236.36420.00040.000Đặt mua sản phẩm này
106□ 16 x 16 x 1.163,0418.18255.27320.00060.800Đặt mua sản phẩm này
107□ 16 x 16 x 1.463,7818.18268.72720.00075.600Đặt mua sản phẩm này
108□ 16 x 16 x 1.564,0118.18272.90920.00080.200Đặt mua sản phẩm này
109□ 20 x 20 x 0.762,5318.18246.00020.00050.600Đặt mua sản phẩm này
110□ 20 x 20 x 1.163,8718.18270.36420.00077.400Đặt mua sản phẩm này
111□ 20 x 30 x 0.964,0618.18273.81820.00081.200Đặt mua sản phẩm này
112□ 20 x 30 x 1.064,4818.18281.45520.00089.600Đặt mua sản phẩm này
113□ 20 x 30 x 1.164,9118.18289.27320.00098.200Đặt mua sản phẩm này
114□ 20 x 30 x 1.265,3318.18296.90920.000106.600Đặt mua sản phẩm này
115□ 20 x 30 x 1.466,1518.182111.81820.000123.000Đặt mua sản phẩm này
116□ 20 x 30 x 1.566,5618.182119.27320.000131.200Đặt mua sản phẩm này
117□ 20 x 30 x 2.068,5217.273147.16419.000161.880Đặt mua sản phẩm này
118□ 20 x 40 x 1.165,9417.273102.60019.000112.860Đặt mua sản phẩm này
119□ 20 x 40 x 1.467,4717.273129.02719.000141.930Đặt mua sản phẩm này
120□ 20 x 40 x 1.869,4417.273163.05519.000179.360Đặt mua sản phẩm này
121□ 20 x 40 x 2.0610,417.273179.63619.000197.600Đặt mua sản phẩm này
122□ 25 x 25 x 1.164,9118.18289.27320.00098.200Đặt mua sản phẩm này
123□ 25 x 25 x 1.466,1518.182111.81820.000123.000Đặt mua sản phẩm này
124□ 25 x 25 x 1.867,7517.273133.86419.000147.250Đặt mua sản phẩm này
125□ 25 x 25 x 2.068,5217.273147.16419.000161.880Đặt mua sản phẩm này
126□ 25 x 50 x 0.966,1818.182112.36420.000123.600Đặt mua sản phẩm này
127□ 25 x 50 x 1.167,518.182136.36420.000150.000Đặt mua sản phẩm này
128□ 25 x 50 x 1.268,1518.182148.18220.000163.000Đặt mua sản phẩm này
129□ 25 x 50 x 2.0613,2317.273228.51819.000251.370Đặt mua sản phẩm này
130□ 30 x 30 x 0.864,3818.18279.63620.00087.600Đặt mua sản phẩm này
131□ 30 x 30 x 1.165,9418.182108.00020.000118.800Đặt mua sản phẩm này
132□ 30 x 30 x 1.467,4718.182135.81820.000149.400Đặt mua sản phẩm này
133□ 30 x 30 x 1.869,4417.273163.05519.000179.360Đặt mua sản phẩm này
134□ 30 x 30 x 2.0610,417.273179.63619.000197.600Đặt mua sản phẩm này
135□ 30 x 60 x 0.967,4518.182135.45520.000149.000Đặt mua sản phẩm này
136□ 30 x 60 x 1.068,2518.182150.00020.000165.000Đặt mua sản phẩm này
137□ 30 x 60 x 1.169,0518.182164.54520.000181.000Đặt mua sản phẩm này
138□ 20 x 30 x 1.265,3318.18296.90920.000106.600Đặt mua sản phẩm này
139□ 30 x 60 x 2.8621,9717.273379.48219.000417.430Đặt mua sản phẩm này
140□ 30 x 60 x 3.0623,417.273404.18219.000444.600Đặt mua sản phẩm này
141□ 40 x 40 x 0.865,8818.182106.90920.000117.600Đặt mua sản phẩm này
142□ 40 x 40 x 0.966,618.182120.00020.000132.000Đặt mua sản phẩm này
143□ 40 x 40 x 1.168,0218.182145.81820.000160.400Đặt mua sản phẩm này
144□ 40 x 40 x 1.8612,8317.273221.60919.000243.770Đặt mua sản phẩm này
145□ 40 x 40 x 2.5617,4317.273301.06419.000331.170Đặt mua sản phẩm này
146□ 40 x 40 x 2.8619,3317.273333.88219.000367.270Đặt mua sản phẩm này
147□ 40 x 40 x 3.0620,5717.273355.30019.000390.830Đặt mua sản phẩm này
148□ 40 x 80 x 1.1612,1618.182221.09120.000243.200Đặt mua sản phẩm này
149□ 40 x 80 x 1.2613,2418.182240.72720.000264.800Đặt mua sản phẩm này
150□ 40 x 80 x 2.8629,8817.273516.10919.000567.720Đặt mua sản phẩm này
151□ 40 x 80 x 3.0631,8817.273550.65519.000605.720Đặt mua sản phẩm này
152□ 40 x 80 x 3.5636,7917.273635.46419.000699.010Đặt mua sản phẩm này
153□ 40 x 100 x 1.4618,0218.182327.63620.000360.400Đặt mua sản phẩm này
154□ 40 x 100 x 1.8623,117.273399.00019.000438.900Đặt mua sản phẩm này
155□ 40 x 100 x 2.8635,1517.273607.13619.000667.850Đặt mua sản phẩm này
156□ 40 x 100 x 3.5643,3917.273749.46419.000824.410Đặt mua sản phẩm này
157□ 40 x 100 x 4.0649,1317.273848.60919.000933.470Đặt mua sản phẩm này
158□ 45 x 90 x 1.2614,9318.182271.45520.000298.600Đặt mua sản phẩm này
159□ 45 x 90 x 1.4617,3618.182315.63620.000347.200Đặt mua sản phẩm này
160□ 45 x 90 x 1.5618,5718.182337.63620.000371.400Đặt mua sản phẩm này
161□ 45 x 90 x 1.8622,1617.273382.76419.000421.040Đặt mua sản phẩm này
162□ 45 x 90 x 2.0624,5317.273423.70019.000466.070Đặt mua sản phẩm này
163□ 45 x 90 x 2.5630,3817.273524.74519.000577.220Đặt mua sản phẩm này
164□ 45 x 90 x 3.0636,1217.273623.89119.000686.280Đặt mua sản phẩm này
165□ 45 x 90 x 3.5641,4717.273716.30019.000787.930Đặt mua sản phẩm này
166□ 50 x 50 x 1.2610,9818.182199.63620.000219.600Đặt mua sản phẩm này
167□ 50 x 50 x 2.8624,617.273424.90919.000467.400Đặt mua sản phẩm này
168□ 50 x 50 x 3.0626,2317.273453.06419.000498.370Đặt mua sản phẩm này
169□ 50 x 50 x 3.5630,217.273521.63619.000573.800Đặt mua sản phẩm này
170□ 60 x 60 x 1.2613,2418.182240.72720.000264.800Đặt mua sản phẩm này
171□ 60 x 60 x 2.8629,8817.273516.10919.000567.720Đặt mua sản phẩm này
172□ 60 x 60 x 3.0631,8817.273550.65519.000605.720Đặt mua sản phẩm này
173□ 60 x 60 x 3.5636,7917.273635.46419.000699.010Đặt mua sản phẩm này
174□ 60 x 120 x 1.8629,7917.273514.55519.000566.010Đặt mua sản phẩm này
175□ 60 x 120 x 2.8645,717.273789.36419.000868.300Đặt mua sản phẩm này
176□ 60 x 120 x 3.5656,5817.273977.29119.0001.075.020Đặt mua sản phẩm này
177□ 60 x 120 x 3.8661,1717.2731.056.57319.0001.162.230Đặt mua sản phẩm này
178□ 60 x 120 x 4.0664,2117.2731.109.08219.0001.219.990Đặt mua sản phẩm này
179□ 90 x 90 x 1.86117.27317.27319.00019.000Đặt mua sản phẩm này
180□ 90 x 90 x 2.8645,717.273789.36419.000868.300Đặt mua sản phẩm này
181□ 90 x 90 x 3.5656,5817.273977.29119.0001.075.020Đặt mua sản phẩm này
182□ 90 x 90 x 3.8661,1717.2731.056.57319.0001.162.230Đặt mua sản phẩm này
183□ 90 x 90 x 4.0664,2117.2731.109.08219.0001.219.990Đặt mua sản phẩm này
184□ 100 x 100 x 2.0636,7817.273635.29119.000698.820Đặt mua sản phẩm này
185□ 100 x 100 x 2.5645,6917.273789.19119.000868.110Đặt mua sản phẩm này
186□ 100 x 100 x 2.8650,9817.273880.56419.000968.620Đặt mua sản phẩm này
187□ 100 x 100 x 3.8666,3817.2731.146.56419.0001.261.220Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *