Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Bảng giá Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) Công Ty Cổ Phần Thủy Nguyệt 
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

ĐT: 028.3886.8668 * Fax: 028.39168093

Hotline : 0922.86.68.86 / 0926.676767

Website: www.phutuan.com

Email: phutuan86@gmail.com – phutuangroup@gmail.com

Trang 1  2
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
1 □ 14 x 14 x 0,8 6 1,97 18.182 35.818 20.000 39.400 Đặt mua sản phẩm này
2 □ 14 x 14 x 0,9 6 2,19 18.182 39.818 20.000 43.800 Đặt mua sản phẩm này
3 □ 14 x 14 x 1,0 6 2,41 18.182 43.818 20.000 48.200 Đặt mua sản phẩm này
4 □ 14 x 14 x 1,2 6 2,84 18.182 51.636 20.000 56.800 Đặt mua sản phẩm này
5 □ 20 x 25 x 1,2 6 4,76 18.182 86.545 20.000 95.200 Đặt mua sản phẩm này
6 □ 20 x 25 x 1,4 6 5,49 18.182 99.818 20.000 109.800 Đặt mua sản phẩm này
7 □ 16 x 16 x 0,8 6 2,25 18.182 40.909 20.000 45.000 Đặt mua sản phẩm này
8 □ 16 x 16 x 0,9 6 2,53 18.182 46.000 20.000 50.600 Đặt mua sản phẩm này
9 □ 16 x 16 x 1,0 6 2,79 18.182 50.727 20.000 55.800 Đặt mua sản phẩm này
10 □ 16 x 16 x 1,2 6 3,3 18.182 60.000 20.000 66.000 Đặt mua sản phẩm này
11 □ 20 x 20 x 0,8 6 2,87 18.182 52.182 20.000 57.400 Đặt mua sản phẩm này
12 □ 20 x 20 x 0,9 6 3,21 18.182 58.364 20.000 64.200 Đặt mua sản phẩm này
13 □ 20 x 20 x 1,0 6 3,54 18.182 64.364 20.000 70.800 Đặt mua sản phẩm này
14 □ 20 x 20 x 1,2 6 4,2 18.182 76.364 20.000 84.000 Đặt mua sản phẩm này
15 □ 20 x 20 x 1,4 6 4,83 18.182 87.818 20.000 96.600 Đặt mua sản phẩm này
16 □ 20 x 20 x 1,5 6 5,14 18.182 93.455 20.000 102.800 Đặt mua sản phẩm này
17 □ 20 x 40 x 0,8 6 4,38 18.182 79.636 20.000 87.600 Đặt mua sản phẩm này
18 □ 20 x 40 x 0,9 6 4,9 18.182 89.091 20.000 98.000 Đặt mua sản phẩm này
19 □ 20 x 40 x 1,0 6 5,43 18.182 98.727 20.000 108.600 Đặt mua sản phẩm này
20 □ 20 x 40 x 1,2 6 6,46 18.182 117.455 20.000 129.200 Đặt mua sản phẩm này
21 □ 20 x 40 x 1,5 6 7,97 18.182 144.909 20.000 159.400 Đặt mua sản phẩm này
22 □ 25 x 25 x 0,8 6 3,62 18.182 65.818 20.000 72.400 Đặt mua sản phẩm này
23 □ 25 x 25 x 0,9 6 4,06 18.182 73.818 20.000 81.200 Đặt mua sản phẩm này
24 □ 25 x 25 x 1,0 6 4,48 18.182 81.455 20.000 89.600 Đặt mua sản phẩm này
25 □ 25 x 25 x 1,2 6 5,33 18.182 96.909 20.000 106.600 Đặt mua sản phẩm này
26 □ 25 x 25 x 1,5 6 6,56 18.182 119.273 20.000 131.200 Đặt mua sản phẩm này
27 □ 25 x 50 x 1,0 6 6,84 18.182 124.364 20.000 136.800 Đặt mua sản phẩm này
28 □ 25 x 50 x 1,4 6 9,45 18.182 171.818 20.000 189.000 Đặt mua sản phẩm này
29 □ 25 x 50 x 1,5 6 10,09 18.182 183.455 20.000 201.800 Đặt mua sản phẩm này
30 □ 25 x 50 x 1,8 6 11,98 18.182 217.818 20.000 239.600 Đặt mua sản phẩm này
31 □ 30 x 30 x 0,9 6 4,9 18.182 89.091 20.000 98.000 Đặt mua sản phẩm này
32 □ 30 x 30 x 1,0 6 5,43 18.182 98.727 20.000 108.600 Đặt mua sản phẩm này
33 □ 30 x 30 x 1,2 6 6,46 18.182 117.455 20.000 129.200 Đặt mua sản phẩm này
34 □ 30 x 30 x 1,5 6 7,97 18.182 144.909 20.000 159.400 Đặt mua sản phẩm này
35 □ 30 x 60 x 1,2 6 9,85 18.182 179.091 20.000 197.000 Đặt mua sản phẩm này
36 □ 30 x 60 x 1,4 6 11,43 18.182 207.818 20.000 228.600 Đặt mua sản phẩm này
37 □ 30 x 60 x 1,5 6 12,21 18.182 222.000 20.000 244.200 Đặt mua sản phẩm này
38 □ 30 x 60 x 1,8 6 14,53 18.182 264.182 20.000 290.600 Đặt mua sản phẩm này
39 □ 40 x 40 x 1,0 6 7,31 18.182 132.909 20.000 146.200 Đặt mua sản phẩm này
40 □ 40 x 40 x 1,2 6 8,72 18.182 158.545 20.000 174.400 Đặt mua sản phẩm này
41 □ 40 x 40 x 1,4 6 10,11 18.182 183.818 20.000 202.200 Đặt mua sản phẩm này
42 □ 40 x 40 x 1,5 6 10,8 18.182 196.364 20.000 216.000 Đặt mua sản phẩm này
43 □ 40 x 80 x 1,4 6 15,38 18.182 279.636 20.000 307.600 Đặt mua sản phẩm này
44 □ 40 x 80 x 1,5 6 16,45 18.182 299.091 20.000 329.000 Đặt mua sản phẩm này
45 □ 40 x 80 x 1,8 6 19,61 18.182 356.545 20.000 392.200 Đặt mua sản phẩm này
46 □ 40 x 80 x 2,0 6 21,7 18.182 394.545 20.000 434.000 Đặt mua sản phẩm này
47 □ 40 x 100 x 1,5 6 19,27 18.182 350.364 20.000 385.400 Đặt mua sản phẩm này
48 □ 50 x 50 x 1,4 6 12,74 18.182 231.636 20.000 254.800 Đặt mua sản phẩm này
49 □ 50 x 50 x 1,5 6 13,62 18.182 247.636 20.000 272.400 Đặt mua sản phẩm này
50 □ 50 x 50 x 1,8 6 16,22 18.182 294.909 20.000 324.400 Đặt mua sản phẩm này
51 □ 50 x 50 x 2,0 6 17,94 18.182 326.182 20.000 358.800 Đặt mua sản phẩm này
52 □ 60 x 60 x 1,4 6 15,38 18.182 279.636 20.000 307.600 Đặt mua sản phẩm này
53 □ 60 x 60 x 1,5 6 16,45 18.182 299.091 20.000 329.000 Đặt mua sản phẩm này
54 □ 60 x 60 x 1,8 6 19,61 18.182 356.545 20.000 392.200 Đặt mua sản phẩm này
55 □40 x 40 x 1,8 6 12,83 18.182 233.273 20.000 256.600 Đặt mua sản phẩm này
56 □ 60 x 60 x 2,0 6 21,7 17.273 374.818 19.000 412.300 Đặt mua sản phẩm này
57 □ 60 x 60 x 2,5 6 26,85 17.273 463.773 19.000 510.150 Đặt mua sản phẩm này
58 □ 60 x 120 x 2,0 6 33,01 17.273 570.173 19.000 627.190 Đặt mua sản phẩm này
59 □ 60 x 120 x 2,5 6 40,98 17.273 707.836 19.000 778.620 Đặt mua sản phẩm này
60 □ 90 x 90 x 2,0 6 33,01 17.273 570.173 19.000 627.190 Đặt mua sản phẩm này
61 □ 90 x 90 x 2,5 6 40,98 17.273 707.836 19.000 778.620 Đặt mua sản phẩm này
62 □ 30 x 60 x 2.0 6 16,05 17.273 277.227 19.000 304.950 Đặt mua sản phẩm này
63 □ 30 x 60 x 2.5 6 19,78 17.273 341.655 19.000 375.820 Đặt mua sản phẩm này
64 □ 40 x 40 x 2.0 6 14,17 17.273 244.755 19.000 269.230 Đặt mua sản phẩm này
65 □ 40 x 80 x 2.5 6 26,85 17.273 463.773 19.000 510.150 Đặt mua sản phẩm này
66 □ 40 x 100 x 2.0 6 25,47 17.273 439.936 19.000 483.930 Đặt mua sản phẩm này
67 □ 40 x 100 x 2.5 6 31,56 17.273 545.127 19.000 599.640 Đặt mua sản phẩm này
68 □ 40 x 100 x 3.0 6 37,53 17.273 648.245 19.000 713.070 Đặt mua sản phẩm này
69 □ 50 x 50 x 2.5 6 22,14 17.273 382.418 19.000 420.660 Đặt mua sản phẩm này
70 □ 60 x 120 x 3.0 6 48,83 17.273 843.427 19.000 927.770 Đặt mua sản phẩm này
71 □ 90 x 90 x 3.0 6 48,83 17.273 843.427 19.000 927.770 Đặt mua sản phẩm này
72 □ 12x12x 0.8 6 1,66 17.273 28.673 19.000 31.540 Đặt mua sản phẩm này
73 □ 12x12x 1.0 6 2,03 18.182 36.909 20.000 40.600 Đặt mua sản phẩm này
74 □ 12x32x1.0 6 3,92 18.182 71.273 20.000 78.400 Đặt mua sản phẩm này
75 □ 12x32x1.2 6 4,65 18.182 84.545 20.000 93.000 Đặt mua sản phẩm này
76 □ 12x32x1.5 6 5,71 18.182 103.818 20.000 114.200 Đặt mua sản phẩm này
77 □ 12x32x2.0 6 7,39 17.273 127.645 19.000 140.410 Đặt mua sản phẩm này
78 □ 100 x 100 x 4.0 6 71,7 17.273 1.238.455 19.000 1.362.300 Đặt mua sản phẩm này
79 □ 100 x 100 x 3.0 6 54,46 17.273 940.673 19.000 1.034.740 Đặt mua sản phẩm này
80 □ 100 x 100 x 3.5 6 63,14 17.273 1.090.600 19.000 1.199.660 Đặt mua sản phẩm này
81 □ 10 x 30 x 0.8 6 2,79 18.182 50.727 20.000 55.800 Đặt mua sản phẩm này
82 □ 10 x 30 x 0.9 6 3,12 18.182 56.727 20.000 62.400 Đặt mua sản phẩm này
83 □ 10 x 30 x 1.0 6 3,45 18.182 62.727 20.000 69.000 Đặt mua sản phẩm này
84 □ 10 x 30 x 1.2 6 4,08 18.182 74.182 20.000 81.600 Đặt mua sản phẩm này
85 □ 10 x 30 x 1.4 6 4,7 18.182 85.455 20.000 94.000 Đặt mua sản phẩm này
86 □ 10 x 30 x 1.5 6 5 18.182 90.909 20.000 100.000 Đặt mua sản phẩm này
87 □ 12 x 12 x 0.7 6 1,47 18.182 26.727 20.000 29.400 Đặt mua sản phẩm này
88 □ 12 x 12 x 0.9 6 1,85 18.182 33.636 20.000 37.000 Đặt mua sản phẩm này
89 □ 12 x 12 x 1.2 6 2,39 18.182 43.455 20.000 47.800 Đặt mua sản phẩm này
90 □ 13 x 26 x 0.8 6 2,87 18.182 52.182 20.000 57.400 Đặt mua sản phẩm này
91 □ 13 x 26 x 0.9 6 3,21 18.182 58.364 20.000 64.200 Đặt mua sản phẩm này
92 □ 13 x 26 x 1.0 6 3,54 18.182 64.364 20.000 70.800 Đặt mua sản phẩm này
93 □ 13 x 26 x 1.2 6 4,2 18.182 76.364 20.000 84.000 Đặt mua sản phẩm này
94 □ 13 x 26 x 1.4 6 4,83 18.182 87.818 20.000 96.600 Đặt mua sản phẩm này
95 □ 13 x 26 x 1.5 6 5,14 18.182 93.455 20.000 102.800 Đặt mua sản phẩm này
96 □ 14 x 14 x 0.7 6 1,74 18.182 31.636 20.000 34.800 Đặt mua sản phẩm này
97 □ 14 x 14 x 1.1 6 2,63 18.182 47.818 20.000 52.600 Đặt mua sản phẩm này
98 □ 14 x 14 x 1.5 6 3,45 18.182 62.727 20.000 69.000 Đặt mua sản phẩm này
99 □ 15 x 15 x 1.0 6 4,48 18.182 81.455 20.000 89.600 Đặt mua sản phẩm này
100 □ 15 x 15 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20.000 106.600 Đặt mua sản phẩm này
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013)
101 □ 15 x 15 x 1.4 6 6,15 18.182 111.818 20.000 123.000 Đặt mua sản phẩm này
102 □ 15 x 15 x 1.5 6 6,56 18.182 119.273 20.000 131.200 Đặt mua sản phẩm này
103 □ 15 x 15 x 1.8 6 7,75 18.182 140.909 20.000 155.000 Đặt mua sản phẩm này
104 □ 15 x 15 x 2.0 6 8,52 18.182 154.909 20.000 170.400 Đặt mua sản phẩm này
105 □ 16 x 16 x 0.7 6 2 18.182 36.364 20.000 40.000 Đặt mua sản phẩm này
106 □ 16 x 16 x 1.1 6 3,04 18.182 55.273 20.000 60.800 Đặt mua sản phẩm này
107 □ 16 x 16 x 1.4 6 3,78 18.182 68.727 20.000 75.600 Đặt mua sản phẩm này
108 □ 16 x 16 x 1.5 6 4,01 18.182 72.909 20.000 80.200 Đặt mua sản phẩm này
109 □ 20 x 20 x 0.7 6 2,53 18.182 46.000 20.000 50.600 Đặt mua sản phẩm này
110 □ 20 x 20 x 1.1 6 3,87 18.182 70.364 20.000 77.400 Đặt mua sản phẩm này
111 □ 20 x 30 x 0.9 6 4,06 18.182 73.818 20.000 81.200 Đặt mua sản phẩm này
112 □ 20 x 30 x 1.0 6 4,48 18.182 81.455 20.000 89.600 Đặt mua sản phẩm này
113 □ 20 x 30 x 1.1 6 4,91 18.182 89.273 20.000 98.200 Đặt mua sản phẩm này
114 □ 20 x 30 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20.000 106.600 Đặt mua sản phẩm này
115 □ 20 x 30 x 1.4 6 6,15 18.182 111.818 20.000 123.000 Đặt mua sản phẩm này
116 □ 20 x 30 x 1.5 6 6,56 18.182 119.273 20.000 131.200 Đặt mua sản phẩm này
117 □ 20 x 30 x 2.0 6 8,52 17.273 147.164 19.000 161.880 Đặt mua sản phẩm này
118 □ 20 x 40 x 1.1 6 5,94 17.273 102.600 19.000 112.860 Đặt mua sản phẩm này
119 □ 20 x 40 x 1.4 6 7,47 17.273 129.027 19.000 141.930 Đặt mua sản phẩm này
120 □ 20 x 40 x 1.8 6 9,44 17.273 163.055 19.000 179.360 Đặt mua sản phẩm này
121 □ 20 x 40 x 2.0 6 10,4 17.273 179.636 19.000 197.600 Đặt mua sản phẩm này
122 □ 25 x 25 x 1.1 6 4,91 18.182 89.273 20.000 98.200 Đặt mua sản phẩm này
123 □ 25 x 25 x 1.4 6 6,15 18.182 111.818 20.000 123.000 Đặt mua sản phẩm này
124 □ 25 x 25 x 1.8 6 7,75 17.273 133.864 19.000 147.250 Đặt mua sản phẩm này
125 □ 25 x 25 x 2.0 6 8,52 17.273 147.164 19.000 161.880 Đặt mua sản phẩm này
126 □ 25 x 50 x 0.9 6 6,18 18.182 112.364 20.000 123.600 Đặt mua sản phẩm này
127 □ 25 x 50 x 1.1 6 7,5 18.182 136.364 20.000 150.000 Đặt mua sản phẩm này
128 □ 25 x 50 x 1.2 6 8,15 18.182 148.182 20.000 163.000 Đặt mua sản phẩm này
129 □ 25 x 50 x 2.0 6 13,23 17.273 228.518 19.000 251.370 Đặt mua sản phẩm này
130 □ 30 x 30 x 0.8 6 4,38 18.182 79.636 20.000 87.600 Đặt mua sản phẩm này
131 □ 30 x 30 x 1.1 6 5,94 18.182 108.000 20.000 118.800 Đặt mua sản phẩm này
132 □ 30 x 30 x 1.4 6 7,47 18.182 135.818 20.000 149.400 Đặt mua sản phẩm này
133 □ 30 x 30 x 1.8 6 9,44 17.273 163.055 19.000 179.360 Đặt mua sản phẩm này
134 □ 30 x 30 x 2.0 6 10,4 17.273 179.636 19.000 197.600 Đặt mua sản phẩm này
135 □ 30 x 60 x 0.9 6 7,45 18.182 135.455 20.000 149.000 Đặt mua sản phẩm này
136 □ 30 x 60 x 1.0 6 8,25 18.182 150.000 20.000 165.000 Đặt mua sản phẩm này
137 □ 30 x 60 x 1.1 6 9,05 18.182 164.545 20.000 181.000 Đặt mua sản phẩm này
138 □ 20 x 30 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20.000 106.600 Đặt mua sản phẩm này
139 □ 30 x 60 x 2.8 6 21,97 17.273 379.482 19.000 417.430 Đặt mua sản phẩm này
140 □ 30 x 60 x 3.0 6 23,4 17.273 404.182 19.000 444.600 Đặt mua sản phẩm này
141 □ 40 x 40 x 0.8 6 5,88 18.182 106.909 20.000 117.600 Đặt mua sản phẩm này
142 □ 40 x 40 x 0.9 6 6,6 18.182 120.000 20.000 132.000 Đặt mua sản phẩm này
143 □ 40 x 40 x 1.1 6 8,02 18.182 145.818 20.000 160.400 Đặt mua sản phẩm này
144 □ 40 x 40 x 1.8 6 12,83 17.273 221.609 19.000 243.770 Đặt mua sản phẩm này
145 □ 40 x 40 x 2.5 6 17,43 17.273 301.064 19.000 331.170 Đặt mua sản phẩm này
146 □ 40 x 40 x 2.8 6 19,33 17.273 333.882 19.000 367.270 Đặt mua sản phẩm này
147 □ 40 x 40 x 3.0 6 20,57 17.273 355.300 19.000 390.830 Đặt mua sản phẩm này
148 □ 40 x 80 x 1.1 6 12,16 18.182 221.091 20.000 243.200 Đặt mua sản phẩm này
149 □ 40 x 80 x 1.2 6 13,24 18.182 240.727 20.000 264.800 Đặt mua sản phẩm này
150 □ 40 x 80 x 2.8 6 29,88 17.273 516.109 19.000 567.720 Đặt mua sản phẩm này
151 □ 40 x 80 x 3.0 6 31,88 17.273 550.655 19.000 605.720 Đặt mua sản phẩm này
152 □ 40 x 80 x 3.5 6 36,79 17.273 635.464 19.000 699.010 Đặt mua sản phẩm này
153 □ 40 x 100 x 1.4 6 18,02 18.182 327.636 20.000 360.400 Đặt mua sản phẩm này
154 □ 40 x 100 x 1.8 6 23,1 17.273 399.000 19.000 438.900 Đặt mua sản phẩm này
155 □ 40 x 100 x 2.8 6 35,15 17.273 607.136 19.000 667.850 Đặt mua sản phẩm này
156 □ 40 x 100 x 3.5 6 43,39 17.273 749.464 19.000 824.410 Đặt mua sản phẩm này
157 □ 40 x 100 x 4.0 6 49,13 17.273 848.609 19.000 933.470 Đặt mua sản phẩm này
158 □ 45 x 90 x 1.2 6 14,93 18.182 271.455 20.000 298.600 Đặt mua sản phẩm này
159 □ 45 x 90 x 1.4 6 17,36 18.182 315.636 20.000 347.200 Đặt mua sản phẩm này
160 □ 45 x 90 x 1.5 6 18,57 18.182 337.636 20.000 371.400 Đặt mua sản phẩm này
161 □ 45 x 90 x 1.8 6 22,16 17.273 382.764 19.000 421.040 Đặt mua sản phẩm này
162 □ 45 x 90 x 2.0 6 24,53 17.273 423.700 19.000 466.070 Đặt mua sản phẩm này
163 □ 45 x 90 x 2.5 6 30,38 17.273 524.745 19.000 577.220 Đặt mua sản phẩm này
164 □ 45 x 90 x 3.0 6 36,12 17.273 623.891 19.000 686.280 Đặt mua sản phẩm này
165 □ 45 x 90 x 3.5 6 41,47 17.273 716.300 19.000 787.930 Đặt mua sản phẩm này
166 □ 50 x 50 x 1.2 6 10,98 18.182 199.636 20.000 219.600 Đặt mua sản phẩm này
167 □ 50 x 50 x 2.8 6 24,6 17.273 424.909 19.000 467.400 Đặt mua sản phẩm này
168 □ 50 x 50 x 3.0 6 26,23 17.273 453.064 19.000 498.370 Đặt mua sản phẩm này
169 □ 50 x 50 x 3.5 6 30,2 17.273 521.636 19.000 573.800 Đặt mua sản phẩm này
170 □ 60 x 60 x 1.2 6 13,24 18.182 240.727 20.000 264.800 Đặt mua sản phẩm này
171 □ 60 x 60 x 2.8 6 29,88 17.273 516.109 19.000 567.720 Đặt mua sản phẩm này
172 □ 60 x 60 x 3.0 6 31,88 17.273 550.655 19.000 605.720 Đặt mua sản phẩm này
173 □ 60 x 60 x 3.5 6 36,79 17.273 635.464 19.000 699.010 Đặt mua sản phẩm này
174 □ 60 x 120 x 1.8 6 29,79 17.273 514.555 19.000 566.010 Đặt mua sản phẩm này
175 □ 60 x 120 x 2.8 6 45,7 17.273 789.364 19.000 868.300 Đặt mua sản phẩm này
176 □ 60 x 120 x 3.5 6 56,58 17.273 977.291 19.000 1.075.020 Đặt mua sản phẩm này
177 □ 60 x 120 x 3.8 6 61,17 17.273 1.056.573 19.000 1.162.230 Đặt mua sản phẩm này
178 □ 60 x 120 x 4.0 6 64,21 17.273 1.109.082 19.000 1.219.990 Đặt mua sản phẩm này
179 □ 90 x 90 x 1.8 6 1 17.273 17.273 19.000 19.000 Đặt mua sản phẩm này
180 □ 90 x 90 x 2.8 6 45,7 17.273 789.364 19.000 868.300 Đặt mua sản phẩm này
181 □ 90 x 90 x 3.5 6 56,58 17.273 977.291 19.000 1.075.020 Đặt mua sản phẩm này
182 □ 90 x 90 x 3.8 6 61,17 17.273 1.056.573 19.000 1.162.230 Đặt mua sản phẩm này
183 □ 90 x 90 x 4.0 6 64,21 17.273 1.109.082 19.000 1.219.990 Đặt mua sản phẩm này
184 □ 100 x 100 x 2.0 6 36,78 17.273 635.291 19.000 698.820 Đặt mua sản phẩm này
185 □ 100 x 100 x 2.5 6 45,69 17.273 789.191 19.000 868.110 Đặt mua sản phẩm này
186 □ 100 x 100 x 2.8 6 50,98 17.273 880.564 19.000 968.620 Đặt mua sản phẩm này
187 □ 100 x 100 x 3.8 6 66,38 17.273 1.146.564 19.000 1.261.220 Đặt mua sản phẩm này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *